Behandle tillatelserBehandle tillatelser
|
Eksporter hendelse

Tittel

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon

Plassering

Online

Starttidspunkt

15.08.2018 00:00

Sluttidspunkt

15.08.2018 23:55

Beskrivelse

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018
 
Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.
 
Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-15-386?q=merverdiavgift
 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner.
 
Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Hele dagen

 

Regelmessighet

 

Aktivitetstype

Tilskudd

Tagg

Idrettskrets; Idrettsråd

Vedlegg

Innholdstype: Aktivitet
Opprettet 05.06.2018 14:05 av 8097540
Sist endret 05.06.2018 14:21 av 8097540