Behandle tillatelserBehandle tillatelser
|
Eksporter hendelse

Tittel

Skattefradrag for gaver

Plassering

 

Starttidspunkt

20.02.2019 00:00

Sluttidspunkt

20.02.2019 23:00

Beskrivelse

Informasjon til idrettslag, klubber og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver.

Frist for registrering av gaver for 2017 er jan/feb 2018. Ordningen gjelder for idrettslag/klubb og særforbund som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50.

Privatperson eller organisasjon som gir gave til Idrettslag/klubb/ særforbund (mottaker) kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet.

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/skattefradrag-for-gaver---frist-102.-januar/

Hele dagen

 

Regelmessighet

 

Aktivitetstype

 

Tagg

Idrettskrets; Idrettsråd

Vedlegg

Innholdstype: Aktivitet
Opprettet 30.01.2019 09:05 av 8097540
Sist endret 30.01.2019 09:16 av 8097540