337 millioner kroner til idrettslag

Geir Owe Fredheim - NIF
20.06.2017
Hele 337 millioner kroner fra spillemidlene skal fordeles direkte til idrettslag gjennom Lokale aktivitetsmidler (LAM). Det er en økning på hele 7 prosent fra i fjor.

Utbetalingen fra Idrettsforbundet til idrettsråd vil skje fra midten av august og frem til 8. desember.

- Vi takker NIF for tildelingen som går uavkortet til våre idrettslag som driver med aktivitet for barn og ungdommer. Midlene kommer godt med til å bidra til økt idrettsdeltakelse og frivillighet, sier Line Hurrød, rådgiver i NIF.

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Tildelingskriteriene lokalt fastsettes på idrettsrådets årsmøte.
- Vi ønsker også å takke alle idrettsråd som gjør arbeidet med å fordele midlene lokalt, og alle idrettslag som gjør en uvurderlig innsats for barn og unge, sier Hurrød, og legger til:

- Dersom ditt idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd.

Les mer om LAM