5521 idrettslag får tilbakebetalt 353 millioner

Geir Owe Fredheim - NIF
06.12.2017
Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms.

Hele 5521 idrettslag får utbetalt 353 millioner kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon for 2017.

Totalt får norsk idrett nå i desember tilført 487 378 496 kroner basert på regnskapsåret 2016. Idrettslagene får hele 353 millioner kroner til fordeling – ca. 5 millioner kroner mer enn de fikk i fjor.

Se oversikt over tildelingen fylkesvis og idrettslag sortert i alfabetisk rekkefølge:

- Vare- og tjenestemomskompensasjon er blant de viktigste ordningene når det gjelder rammevilkår for idrettslagene – og som sørger for at idrettslagene ikke må betale avgift på frivillig arbeid. Det er en enkel og ubyråkratisk ordning som gir sårt tiltrengte kroner i klubbkassene rundt om i hele landet, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Andre organisasjonsledd

For særforbundene er tildelingen i år på 68,3 millioner kroner, på toppen av de 19,4 millionene som særkretser/regioner har mottatt. Norges idrettsforbund sentralt får 20,7 millioner kroner i kompensasjon, mens idrettskretsene får 8,8 millioner kroner.

Utbetales i uke 51
Best av alt er at pengene utbetales før jul. Etter planen sendes pengene i slutten av uke 51.

MOMSKOMPENSASJON 2017 (Regnskapsåret 2016)

 • Norges idrettsforbund 20 681 537 
 • Aksjeselskaper 7 536 868 
 • Idrettskretser 8 783 483 
 • Særforbund 68 310 007 
 • Bedriftsidrettslag 4 261 251 
 • Bedriftsidrettskretser 3 733 347 
 • Særkretser 18 446 524 
 • Regioner 970 264 
 • Idrettsråd 1 690 065 
 • Klubber 352 965 150 fylkesvis
 • Sum 487 378 496