Et kroneksempel på fremtidens idrettsanlegg

Idrettspresident Tom Tvedt viste publikum hvordan man skal spille padeltennis. Han spilte sammen med Gisle Jentoft, president i tennis og padelforbundet, Otto Kalvø, president i squashforbundet, og Lars Gjerdåker, visepresident i tennis og padelforbundet. Foto: Merete Horpestad 

Geir Owe Fredheim - NIF
09.04.2019
- Det nye racketanlegget i Lagård i Egersund, hvor fem idretter er samlet under ett og samme tak, er et prakteksempel på hva slags type idrettsanlegg vi ønsker i fremtiden, sier idrettspresident Tom Tvedt.

​I helgen var det åpning av det nye praktanlegget som inneholder baner for tennis, paddeltennis, squash, badminton og bordtennis. Padelbanen er den første ikke-kommersielle padelbanen i Norge.

- Det store rekrutteringsanlegget er unikt i norsk sammenheng. Det er det eneste av sitt slag i landet hvor man kan utøve alle disse idrettene, sier en tydelig henrykt idrettspresident som både fikk gleden av å åpne, og ikke minst prøve padeltennis for første gang.

Etter Idrettsstyrets ønske
4. april i år vedtok Idrettsstyret å vedta en ny og fremtidsrettet anleggspolitikk som går ut på å bygge kostnadsbesparende idrettsanlegg som idretten etterspør og som er rimeligere å drifte for idrettslag. Det er også et utstrakt mål at både særforbund og offentlige myndigheter - i større grad enn før – samarbeider om disse anleggene. Idrettspresidenten sier det er ekstra gledelig at det nye racketanlegget i Lagård oppfyller mange av målene i den nye anleggspolitikken. 

- Det er et større trenings- og rekrutteringsanlegg og blir et strategisk viktig anlegg for særforbund og de idrettslagene i nærmiljøet i Egersund. I tillegg har dette multiidrettsanlegget bidratt til å få ned kostnadene totalt sett. Idrettsanlegget er også universalt utformet slik at både funksjonsfriske og funksjonshemmede får gleden av å bruke det. Det passer i vår anleggsstrategi og ikke minst mål om å skape «Idrettsglede for alle», sier Tvedt.

Tvedt skryter også av engasjementet fra de ulike særforbundene som har bidratt til dette anlegget.
-  Racketanlegget viser at det er god samhandling mellom idrettene og at de sammen ønsker å skape sterke idrettsmiljøer. Jeg håper dette idrettsanlegget bidrar til at enda flere særforbund blir inspirert til å samarbeide om større trenings- og rekrutteringsanlegg, sier idrettspresidenten avslutningsvis.