Et langt steg for å sikre enerettsmodellen

Geir Owe Fredheim - NIF
04.05.2017
Tirsdag 2. mai 2017 kan komme til å gå inn i idrettens historiebøker som en merkedag i fremtiden. Det var dagen da Stortinget enstemmig stemte for å beholde enerettsmodellen for spill i Norge.

​Det er 14 år siden spillpolitikk sist ble like grundig behandlet i Stortinget, og det er allerede mange år siden det ble vedtatt at en slik gjennomgang skulle finne sted. Stortingsmeldingen, med den samme innstillingen som ble vedtatt i går, ble lagt fram for Stortinget i desember 2016 etter en prosess med innhenting av innsikt og innspill.

Det har ikke vært selvsagt med et vedtak som vi fikk i går. Sterke krefter med mye penger har jobbet hardt for å rive ned modellen som har sikret ansvarlighet og penger til samfunnsnyttige formål i snart 70 år. Pengespillbransjen har ikke lov til å operere i Norge, men har jobbet utrettelig med å få overbevist politikerne om en endring som vil tillate dagens uregistrerte spill å operere i Norge.

Til tross for en stor mengde betalte konsulenter. Til tross for betalte ‘alternative fakta’. Til tross for påvirkning i alle kanaler endte Stortinget opp med vedtaket om at enerettsmodellen skal bestå.
Men flere av aktørene på talerstolen gikk langt i å antyde omkamp så raskt som mulig. Det er derfor viktig at idretten fortsetter å jobbe for å sikre dagens modell. Ansvarlighet må settes først i prioriteringene og flest mulig av dem som i dag tror eller synes det er helt ok å spille på utenlandske spill, må overbevises om å spille på Norsk Tipping i stedet.

Men denne uka er det helt flott å kunne glede seg, gratulere hverandre og vite aller innerst at idrettens utvetydige standpunkt og utrettelige jobbing har bidratt godt til et svært viktig, enstemmig vedtak.