Folkepulsen

​Det er billigere å forebygge enn å reparere!

NIF
09.06.2017
Folkepulsen er et folkehelsesamarbeid som gjennom spleiselag bidrar til å skaffe motiverte idrettslag bedrer økonomiske rammevilkår for økt fysisk aktivitet.

​Prosjekt Folkepulsen

Folkepulsen er et samarbeidsprosjekt mellom kommune, Idrettsrådet i kommunen og Rogaland Idrettskrets/Folkepulsen som skal arbeide for å styrke folkehelsen i kommunen gjennom økt fysisk aktivitet i eksisterende idrettslag. Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen og Folkepulsen/NIF og Kulturdepartementet.

Les mer HER