Spillemidler til utstyrhttps://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Spillemidler-til-utstyr0115-8366.aspxSpillemidler til utstyr2019-01-14T23:00:00ZNorges idrettsforbund har åpnet for at alle idrettslag og særidrettsgrupper kan søke om spillemidler til utstyr.
Den norske idrettsmodellen skal ikke demonteres!https://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Den-norske-idrettsmodellen-skal-ikke-demonteres.aspxDen norske idrettsmodellen skal ikke demonteres!2019-01-10T23:00:00ZDet er ikke «noen som har jobbet i det stille for å ødelegge folkeidretten» og som «er ute etter idrettens lokale folkestyre» som Sæther hevder.

 

 

NIF og Norsk Tipping styrker samarbeidethttps://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/NIF-og-Norsk-Tipping-styrker-samarbeidet.aspxNIF og Norsk Tipping styrker samarbeidet2019-01-04T23:00:00ZNorges idrettsforbund har forlenget og styrket samarbeidsavtalen med Norsk Tipping for fire nye år.
20 millioner til viktig anleggssatsinghttps://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/20-millioner-til-viktig-anleggssatsing.aspx20 millioner til viktig anleggssatsing2019-01-01T23:00:00ZSom en del av anleggspolitisk program for 2018 har Kulturdepartementet satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning beregnet for etablering av tilleggsarealer til idrettshaller.

 

 

Et felles medlemssystem i norsk idretthttps://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Et-felles-medlemssystem-i-norsk-idrett.aspxEt felles medlemssystem i norsk idrett2018-12-18T23:00:00ZIdrettsstyret har vedtatt å etablere et felles medlemssystem for norsk idrett innen 1. januar 2020 for å sikre eierskap, kvalitet og kontroll over egne medlemsdata.
Digitalisering av norsk idrett satt på vent?https://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Digitalisering-av-norsk-idrett-satt-på-vent.aspxDigitalisering av norsk idrett satt på vent?2018-12-16T23:00:00ZTildelingen av spillemidler til Norges idrettsforbund for 2019 gjør det vanskeligere å få til en nødvendig digitalisering, styrket utøverfinansiering og fremdriften av et forprosjekt for realiseringen av et nasjonalt toppidrettssenter.

 

 

Over en halv milliard tilbakebetalt til idrettenhttps://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Over-en-halv-milliard-tilbakebetalt-til-idretten.aspxOver en halv milliard tilbakebetalt til idretten2018-12-05T23:00:00Z
Kampanje om seksuelle overgrep i idrettenhttps://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Kampanje-bryter-stillheten-om-seksuelle-overgrep-i-idretten.aspxKampanje om seksuelle overgrep i idretten2018-11-29T23:00:00Z
Nå er det enda enklere å låne gratis idrettsutstyrhttps://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/enklere-lane-gratis-idrettsutstyr.aspxNå er det enda enklere å låne gratis idrettsutstyr2018-11-28T23:00:00Z
Pengestøtte til ulike inkluderingstiltakhttps://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Pengestotte-til-ulike-inkluderingstiltak.aspxPengestøtte til ulike inkluderingstiltak2018-11-19T23:00:00Z
Økende sosial ulikhet i ungdomsidrettenhttps://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/okende-sosial-ulikhet-i-ungdomsidretten.aspxØkende sosial ulikhet i ungdomsidretten2018-11-13T23:00:00Z
Hva legger idretten selv i begrepet aktivitet?https://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Hva-legger-idretten-selv-i-begrepet-aktivitet.aspxHva legger idretten selv i begrepet aktivitet?2018-11-07T23:00:00Z
Idretts-Norge samlet til dialogmøtehttps://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Idretts-Norge-samlet-til-dialogmote.aspxIdretts-Norge samlet til dialogmøte2018-11-05T23:00:00Z
Grønn idretts miljøkonkurransehttps://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Gronn-idretts-miljokonkurranse.aspxGrønn idretts miljøkonkurranse2018-10-30T23:00:00Z
Moderniseringsprosjektethttps://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Moderniseringsprosjektet.aspxModerniseringsprosjektet2018-10-29T23:00:00Z
500.000 kr skal ut til idrettslag!https://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/500-000-skal-ut-til-idrettslag.aspx500.000 kr skal ut til idrettslag!2018-10-11T22:00:00Z
Utdanner nye veiledere for klubbutviklinghttps://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Utdanner-nye-veiledere-for-klubbutvikling.aspxUtdanner nye veiledere for klubbutvikling2018-10-09T22:00:00Z
Bra, men ikke bra nok!https://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Bra-men-ikke-bra-nok.aspxBra, men ikke bra nok!2018-10-07T22:00:00Z
Nye personvernregelverket (GDPR)https://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Nye-personvernregelverket.aspxNye personvernregelverket (GDPR)2018-10-02T22:00:00Z
Omlegging og forenkling av utstyrsordningenhttps://forbund.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Omlegging-og-forenkling-av-utstyrsordningen.aspxOmlegging og forenkling av utstyrsordningen2018-09-27T22:00:00Z