Hva legger idretten selv i begrepet aktivitet?

Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Kronikk: Karen Kvalevåg
08.11.2018
Det er på høy tid å klargjøre hva idretten selv legger i begrepet aktivitet.

​I Riksrevisjonens rapport om Kulturdepartementets forvaltning av spillemidlene til Norges idrettsforbund (NIF), fremkommer det at NIFs rapportering om administrasjon og aktivitet ikke er godt egnet til å si hvor mye som går til aktivitet - og hvor mye som går til administrasjon. Det er på høy tid å klargjøre hva idretten selv legger i begrepet aktivitet.

Hva slags aktivitet har etter Riksrevisjonens mening blitt skadelidende gjennom en styrking av idrettsorganisasjonens forvaltningsfunksjoner? Bør man i mindre grad tilrettelegge for idrettslig aktivitet?

I den organiserte idretten er det kun idrettslagene og særforbundene gjennom toppidrettssatsingen som utøver idrettslig aktivitet. Øvrige oppgaver i NIF, særforbund og idrettskretser handler om å tilrettelegge for å oppnå mest mulig idrett og best mulig rammevilkår for den organiserte idretten i Norge, inkludert vilkår for frivilligheten.

Forvirringen rundt aktivitetsbegrepet kan skyldes en manglende forståelse for hvordan norsk idrett er organisert og samhandler. I en medlemsorganisasjon er det selvsagt å legge til rette for medlemmenes aktivitet. Det er ikke synonymt med «å spille fotball eller å gå på ski».

Les hele kronikken i VG - 8. november 2018.