Hvordan kan vi gjøre hverdag enklere?

​Foto: NTB Scanpix

Geir Owe Fredheim - NIF
22.06.2017
Norges idrettsforbund sender i dag ut en spørreundersøkelse til idrettslagene i Norge. Målet er gjøre idrettshverdagen enda enklere for våre idrettslag i 2018.

Spørreundersøkelsen som sendes på e-post den 22. juni tar bare inntil 10 minutter, og vil være av stor verdi for Idrettsforbundet i utformingen av neste års runde av «samordnet søknad og rapportering». 

- Vi håper så mange idrettslag som mulig tar seg tid til å svare så raskt som mulig og senest innen fristen som er 15. august, sier Geir Johannessen, assisterende organisasjonssjef i Norges idrettsforbund.

- Norges idrettsforbund er opptatt av å forenkle hverdagen for idrettslagene og det er hovedgrunnen for at vi etablerte løsningen for «samordnet søknad og rapportering» for å erstatte den gamle «Idrettsregistreringen». Nå sender vi ut en brukerundersøkelse fordi vi ønsker tilbakemeldinger fra idrettslagene om hva slags erfaringer de har med årets samordnet søknad og rapportering, vi ønsker også tilbakemeldinger på hva idrettslagene mener vi bør gjøre for å forbedre denne, sier Johannessen.

Alt samlet på klubbadmin.no
Tidligere har idrettslagene bruke ulike IT-løsninger for å rapportere til Idrettsforbundet. Nå derimot er alt samlet på klubbadmin.no. Også pliktig rapportering til det offentlige gjennom Brønnøysundregistrene er nå mulig gjennom klubbadmin.no.

- I 2016 gjennomførte vi en tilsvarende undersøkelse. Da fikk vi svar fra 900 idrettslag. Vi håper på langt større svarprosent denne gangen, sier Johannessen.

Noen kjente utfordringer
- Hvilke områder vet vi pr i dag at NIF bør bli bedre på?
- Vi ser at det fortsatt er en del områder som vi må jobbe videre med å effektivisere og forenkle. Særlig gjelder dette forskjellen på medlemmer og aktive medlemmer, hvor idrettslag som driver kun en idrett har problemer med å se forskjellen og hvorfor en må rapportere begge tallene.

- Andre ting?
- Vi vurderer ytterligere forenklinger ved å se om det er mulig å differensiere kravene fra NIF til idrettslagene mer enn i dag. Dette kan bety at mindre idrettslag med få medlemmer og lav omsetning f.eks vil kunne få enklere krav både til organisering, men også hva som skal kreves av rapportering til NIF. I tillegg ser vi på mulighetene på å digitalisere oppgaver ytterligere. Det ligger et stort potensiale i å gjøre det enklere med mer «selvbetjening» fra medlemmene i idrettslaget for på den måten å måtte gjøre mindre administrativt arbeid i idrettslagene. Det er viktig å huske på at idrettslagene for en stor er drevet av frivillige på ulønnet basis.
Eksempler på bedre digitale løsninger er lettere påmelding til konkurranser og kurs, inn og utmelding av idrettslag, betaling av medlemskontingenter, konkurranseavgifter og lisenser. Idrettslagene benytter allerede mye av dette i dag, men dette er på ulike løsninger og plattformer og er ikke koblet sammen godt nok slik at det gir effektive og sømløse løsninger både for idrettslagene og dets medlemmer.

-Hvilke digitale løsninger, som vi vet kommer, vil gjøre det enklere ved neste korsvei?
Det er ikke planlagt med noen nye løsninger på området medlemsadministrasjon, men design og brukergrensesnitt i av medlemsadministrasjon i KlubbAdmin oppgraderes ved årsskiftet 2017/18 for å gjøre denne delen av klubbportalen enklere og mer intuitiv for brukerne.