JA, til et sunt og bredt utvalg på idrettsarenaene

Tom Tvedt
24.10.2017
Det er vel strengt tatt veldig få som er uenig i det, men dessverre så er det ikke helt sånn i virkeligheten – i hvert fall ikke ennå.

​Grunnlaget for et godt kosthold legges tidlig

Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra for kropp, velvære og helse. Grunnlaget for et godt kosthold legges tidlig, og vi ønsker å ta vår del av ansvaret for at tilbudet i idrettskioskene på våre arrangementer matcher ambisjonene vi har om å bidra positivt til barn og unges helse.

Vi vet at mye av det praktiske ansvaret rundt driften av kioskene ligger på ildsjeler som jobber frivillig og på dugnad. Derfor har vi sett på hva vi kan gjøre med å tilrettelegge for at denne fellesdugnaden lar seg gjennomføre – uten at det skal føre til merarbeid eller gå på bekostning av inntjeningen. Sammen med vår samarbeidspartner TINE har vi vært med å utvikle konseptet Smart Idrettsmat som skal gjøre det enklere å ta gode valg til glede for både barn og voksne på idrettsarenaen.

Målet er at de som deltar på idrettsarrangementer i Norge, får et godt og variert tilbud av mat og drikke.

Energi nok til å stå løpet ut

Landets idrettsutøvere, både små og store, deres familier og ikke minst supportere tilbringer mange timer i haller og på baner flere dager i uken. Deltakelsen danner grunnlaget for idrettsglede og felleskap gjennom hele livet, og vi er glade for at en så stor del av den norske befolkningen er engasjert i idretten. Derfor ønsker vi å arrangere idrettsarrangement hvor man både blir engasjert og underholdt, samtidig som vi får variert og riktig påfyll til å holde gjennom en hel dag.

Små grep gir store utslag

Vi vil bidra til at klubbene kan ta de små grepene som sikrer at særlig barn og unge får et godt nok tilbud til at de kan velge balansert og riktig påfyll på idrettsarenaen. Derfor sikrer Smart Idrettsmat at klubbene får gratis rådgivning, enkel bestilling, direkte levering av produktene og gratis utlån av kjøleskap.

Det er utviklet smarte oppskrifter som gjør det enkelt å komme i gang og klubbene får tilgang til rabatterte produkter. Det foregår allerede mange spennende tiltak ute i kretser og klubber, men vi vil gjerne gå i front og bruke våre påvirkningsmuligheter slik at dette initiativet implementeres i tiden fremover. Det må bli lettere for både barn og voksne å gjøre smartere valg når sulten melder seg.

Er du ikke enig?

Tom Tvedt

Teksten stod opprinnelig på trykk i Dagbladet 24. oktober. 

Ønsker ditt idrettslag Smart Idrettsmat? Kom i gang med å opprette en profil her.