Les NIFs årsrapport for 2016

Foto: Eirik Førde

Geir Owe Fredheim - NIF
02.05.2017
Norges idrettsforbunds årsrapport for 2016 er klar og kan lastes ned i sin helhet.

I årsrapporten 2016  ligger blant annet:

  • Styrets årsberetning med regnskap 
  • Aktivitetsregnskap
  • Tilskudd særforbund og idrettskretser 
  • Oversikt over momskompensasjon 
  • Ord fra idrettspresidenten og ass. generalsekretær
  • Medlemstatistikk og aktivitetstall 
  • Idrettsgalla 2016
  • Kongepokalvinnere 2016
  • Norges VM-gull i 2016
  • Reportasjer m.m.