Momskompensasjon på idrettsanlegg

Geir Owe Fredheim - NIF
19.05.2017
Regjeringen legger ytterligere 10 millioner kroner i ordningen for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg og sørger med det for at det blir full momskompensasjon i 2017.

​Ordningen for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg ble opprettet i 2010. Formålet med ordningen er å lette finansieringen av anleggsinvesteringer for idrettslag og foreninger. I saldert budsjett 2017 var det bevilget 175,9 mill. kroner til ordningen.

Lotteri – og stiftelsestilsynet har i 2017 mottatt søknader om kompensasjon med et samlet søknadsbeløp på om lag 199 mill. kroner.

I revidert budsjett er posten økt med 10 mill. kroner. Den foreløpige søknadsbehandlingen tilsier at denne bevilgningsøkningen skal være tilstrekkelig til å innfri alle godkjente søknader om kompensasjon.