Nytt gavedryss fra ExtraStiftelsen

​Illustrasjonfoto

NIF
21.06.2017
Norges idrettsforbund har mottatt 3 396 000 kroner fra ExtraStiftelsen til ni nye prosjekter i norsk idrett.

​Prosjektene til Trondheim Kortbaneklubb og Kvam idrettslag var blant de som fikk støtte og forrige uke ble idrettslagene overrasket av ExstraStiftelsen med penger.

Utvider tilbudet for utviklingshemmede og eldre

Trondheim Kortbaneklubb skal videreutvikle sitt tilbud for utviklingshemmede og få enda flere til å gå på skøyter. Gjennom prosjektet «Utta hafælla» skal Kvam idrettslag starte opp aktiviteter for eldre med store hjelpebehov.

Se alle prosjektene som fikk midler her

- Vi er veldig glad for støtten Extrastiftelsen viser norsk idrett, dette er midler som kommer godt til nytte i vår organisasjon, sier koordinator for prosjektene i NIF, Line Hurrød.

Prosjektene som får midler fra ExtraStiftelsen har til hensikt å inkludere de som i dag er mindre representert eller av andre årsaker møter utfordringer med deltagelse i norsk idrett. Det krever ekstra innsats fra idrettslagene og Norges idrettsforbund setter stor pris på arbeidet disse lagene gjør. Prosjektene spiller en stor og viktig rolle i å øke mangfoldet i idretten.

NIF har årlig mottatt midler fra ExtraStiftelsen siden deres oppstart i 1997. Over 300 idrettsprosjekter har blitt finansiert av stiftelsen og alle prosjektene har gitt idrettsglede til tusenvis av barn, unge og voksne.  

NIF ønsker nye og eksisterende prosjekter lykke til videre!

Har ditt idrettslag et prosjekt som trenger midler? Søk om midler fra ExtraStiftelsen før 15.august.