Omlegging og forenkling av utstyrsordningen

Geir Owe Fredheim - NIF
28.09.2018
Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund.

Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere. I uke 40 vil alle idrettslag få en e-post om den nye søknads- og tildelingsprosedyren som endres fra og med i år.

Søknadsfrist for utstyr kjøpt i 2018 blir onsdag 6. februar 2019.

Nytt av året er at kvitteringer skal sendes inn samtidig med søknaden.
Midlene vil bli utbetalt i løpet av mars 2019.

Det vil som tidligere år bli sendt nødvendig informasjon på e-post til alle idrettslag om hvordan en søker i god tid før systemet åpnes for innlegging av søknader.