Sakspapirer til NIFs ledermøte i Bodø

Geir Owe Fredheim - NIF
09.05.2017
Program for NIFs ledermøte, NIFs årsrapport, ISFs Årsberetning og saksgrunnlag om prinsippene for åpenhet og innsyn i NIF er nå tilgjengelig.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, avholder ledermøte fredag 12. mai fra kl 13.00 til lørdag 13. mai kl 14.00 på Scandic Havet i Bodø.

Ledermøte i Idrettens Studieforbund (ISF) avholdes samtidig.

Hvert særforbund og hver idrettskrets møter med en representant hver. I tillegg møter observatører, bl.a administrativ ledelse fra særforbund og idrettskretser.

Se program og sakspapirer