Sender ALLEMED-stafettpinnen videre

Telemark idrettskrets viser frem sine tiltak.

Karl Filip Singdahlsen - NIF
26.06.2018
Da Telemark og Trøndelag idrettskrets ble utfordret til å gjennomføre ALLEMED tok de utfordringen på strak arm. Nå oppfordrer de resten av landets idrettskretser til å gjøre det samme.

Bakgrunn: Dette er ALLEMED-stafetten

Økonomiske barrierer for deltagelse i norsk idrett var blant temaene på årets Ledermøte. Samtidig gikk startskuddet for en ALLEMED-stafett. Stafetten skal motivere organisasjonsledd i norsk idrett til å ta i bruk verktøyet ALLEMED med mål om å bevisstgjøre ledere og frivillige om hva som skal til for å skape et inkluderende aktivitetstilbud uavhengig av økonomiske ressurser.

Samlet lokalidretten

- Vi tok utfordringen på strak arm. Dette er så viktig og noe vi må sette på agendaen både administrativ og politisk. I stedet for at vi i kretsen gjorde teamdugnaden alene, inviterte vi tre særkretser og et idrettslag til å gjennomføre den sammen med oss. Deltagerne var engasjert og godt forberedt, så dette ble en veldig god erfaring, sier Sondre Fjelldalen, organisasjonssjef i Telemark idrettskrets.

I løpet av kvelden kom en rekke gode tiltak frem. Blant annet:

- Utfordre klubber til å ha åpen dag for rekruttering (Telemark Gymnastikk- og Turnkrets)

- Opprette egen utstyrsbank i samarbeid med klubbene med rimelig og tilgjengelig utstyr (Telemark Friidrettskrets)

- Samarbeide med skolenes miljøterapeuter om informasjon og oppfølging av familier som havner i kategorien med sosiale og økonomiske barrierer (Gulset Idrettsforening)

- Arbeide for øremerking av LAM-midler for spesifikt å bekjempe økonomiske barrierer i idretten (Telemark idrettskrets)

Slik gjennomførte Trønddelag idrettskrets ALLEMED

I Trøndelag har idrettskretsene nylig vært gjennom en sammenslåingsprosess, hvor regionen, særkretsene og idrettslagene har gitt innspill på hvilke områder de ønsker at idrettskretsen skal jobbe med.

- I dette arbeidet ba Trøndelagsidretten blant annet om at vi skulle forsterke fokuset på økonomi. Helt fra enkeltmedlemmet til de overordnede rammevilkårene for idretten. ALLEMED-verktøyet fungerte veldig bra. Vi delte oss i grupper og diskuterte oppgavene. Det var stort engasjement og alle ville holde på lenger. Vi tok oss dermed litt bedre tid, sier Kjell Bjarne Helland, organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets.

- Vi ble blant annet enige om at i enhver presentasjon vi holder, så skal tiltak for å hindre økonomiske barrierer være med. Hvis alle starter med seg selv, kan det skje en endring, fortsetter Helland.

Utfordrer resten av landets idrettskretser

Nå håper Telemark og Trøndelag idrettskrets at resten av landets idrettskretser blir med på å føre ALLEMED-stafetten videre.

- Jeg vet at kretsene allerede jobber mye og godt med økonomisk inkludering, men jeg oppfordrer alle til å ha temaet på agendaen i alle sentrale møteplasser fremover, sier Helland.

- Jeg vil oppfordre kretsene til å ta utfordringen og sende stafettpinnen videre. Dette er en dugnad som er enkel å gjennomføre og veldig målrettet. Det tok oss halvannen time. Jeg anbefaler å involvere både administrasjonen og styret, det hadde vi god erfaring med, avslutter Fjelldalen.

Slik kommer du i gang med ALLEMED