Skal kartlegge kompetansen til tusenvis av trenere

Caroline Dokken Wendelborg - NIF
30.08.2017
Norges idrettsforbund i samarbeid med Høgskolen i Innlandet sender i disse dager ut tidenes største spørreundersøkelse. Kompetansen til alle trenere i norsk idrett skal kartlegges for å innhente kunnskap om hvem trenerne er i norsk idrett.

​- Trenerens stemme er viktig for at idretten skal kunne legge til rette for en enda bedre idrett i Norge, og for å få dette til behøver vi mer kunnskap, sier Anja Veum, breddeidrettssjef i Idrettsforbundet.

Alle trenere, frivillige trenere og fremtidige trenere i hele landet vil i disse dager motta invitasjonen til deltagelse i undersøkelsen «Profiling Coaches of Norway (ProCoN) – Kartlegging av treneren i norsk idrett» per e-post.

- Vi håper selvfølgelig på en god respons. Sammen med særforbundene ønsker vi å legge til rette for en trenerutvikling som er i samsvar med behovene hos trenerne i idretts-Norge, forteller Antero Wallinus-Rinne, seniorrådgiver trenerutvikling i NIF.

- Særforbundene har bidratt med kontaktinformasjon til sine trenere og det har vært et stort engasjement fra alle forbundene for å få dette til, legger han til.

Prosjektet ledes av professor Stiliani Chroni og hennes forskerstab ved Høgskolen i Innlandet, i samarbeid med breddeidrettsavdelingen i NIF.

Prosjektet skal være ferdig høsten 2018 og forskningsresultatene skal være med å forsterke Trenerløypa.