Slik søker ditt idrettslag om spillemidler til utstyr

Karl Filip Singdahlsen - NIF
11.09.2017
Det er igjen mulig for idrettslag og særforbund å søke om spillemidler til utstyr. I år skal 34,4 millioner kroner fordeles.
Siden starten i 2003 er det fordelt cirka 243 millioner kroner til idrettslag og særforbund.

​Slik søker du om spillemidler til utstyr.

Årets søknadsfrist er 18. oktober. Alle idrettslag (og særidrettsgrupper i fleridrettslagene) vil i løpet av uke 37 motta en e-post med mer detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det søkes via Sportsadmin. Søknader kan utarbeides og sendes inn fra det tidspunkt klubben mottar e-posten med informasjon om ordningen.

Dersom du ikke har fått epost i løpet av uke 37, send oss en epost.

Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen.

Utstyret må være kjøpt inn etter 1. januar 2017.

Viktige dokumenter:

Det er utarbeidet en veiledning for hvordan man søker. Se veilederen her.