Tidenes fordeling til idrettsformål

Finn Aagaard - NIF
04.04.2019
Norsk Tipping har (nok en gang) levert tidenes overskudd med et årsresultat i overkant av 5,5 milliarder kroner.

​Overskuddet er noe høyere enn prognosene som ble lagt til grunn for spillemiddeltildelingen i desember 2018. Det fordeles til en rekke gode formål over hele landet, og idretten er den desidert største mottakeren av dette overskuddet.

- Først og fremst vil jeg benytte anledningen til å gratulere Norsk Tipping med tidenes årsresultat, som også er betydelig bedre enn det som var varslet i statsbudsjettet. Rekordoverskuddet betyr at idrettens andel av dette overskuddet blir på 2861 millioner kroner for inneværende år. Dette er en økning på 36 millioner fra året før. Dette er svært gledelig for norsk idrett, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund.

Året 2018 ble et rekordår for Norsk Tipping på mange områder. Foruten tidenes overskudd har spillselskapet ny kunderekord med ca. 2 millioner kunder. Grasrotandelen som går direkte tilbake til lokale lag og foreninger var på rekordhøye 649 millioner.

- Økningen i grasrotandelen og de lokale aktivitetsmidlene, som også følger automatisk av et økt overskudd, bidrar til å styrke rammebetingelsene for de lokale idrettslagene over hele landet. Midler som fordeles gjennom overskuddet fra Norsk Tipping er en viktig forutsetning for å skape mer aktivitet og idrettsglede for alle. Vi må ikke glemme at den viktigste konsekvensen av et økt overskudd er mer penger til å bygge idrettsanlegg for, sier Kvalevåg.

Det kan være krevende å motta støtte som er overskudd fra spillvirksomhet. Derfor støtter norsk idrett den norske enerettsmodellen og Norsk Tipping, fordi selskapet utøver og blir kontrollert for en ansvarlig spillpolitikk, i motsetning til aktører i det uregulerte spillmarkedet.

-  Ansvarlig spillvirksomhet handler ikke bare om tiltak mot spillavhengighet, men også om god forretningsskikk, anti-korrupsjon, menneskerettigheter og miljø. Her er Norsk Tipping helt i front, avslutter Kvalevåg.