Tildeling av spillemidler 2018

NIF - Pressemelding
01.12.2017
710,9 millioner kroner representerer en økning på 26,9 millioner kroner og er jo et solid signal på hvor viktig norsk idrett er for samfunnet vårt, sier generalsekretær Karen Kvalevåg.

​- Først og fremst vil vi gjerne takke på vegne av idretten for den tildelingen vi har fått. 710,9 millioner kroner representerer en økning på 26,9 millioner kroner og er jo et solid signal på hvor viktig norsk idrett er for samfunnet vårt, sier generalsekretær Karen Kvalevåg.

Vedlagt følger tilskuddsbrevet fra Kulturdepartementet angående spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for 2018.

Rammetilskuddet over post 2 til særforbundet er styrket i tråd med søknaden. Det samme gjelder rammene for barn, ungdom og bredde over post 3. Innenfor toppidretten har vi fått en økning på 10 millioner kroner. Denne økningen vil først og fremst dekke kostnadsøkningene knyttet til planlegging og gjennomføring av OL og Paralympics i Asia. I tillegg imøteser NIF den varslede dialogen om styrket utøverfinansiering. Post 1 har imidlertid fått et vesentlig nedtrekk på 12,5 millioner i forhold til søknaden og 5 millioner mindre enn fjorårets tildeling. 

Det er viktig å understreke at NIF har tatt de politiske signalene vedrørende spillemidler over post 1 til NIF sentralt og regionalt på alvor. I dialogen med kulturdepartementet har vi forsikret dem om at vi allerede har igangsatt omstilling og modernisering. Vi har understreket at det vil ta tid og medføre kostnader i en periode. Resultatene av dette kommer ikke med en gang.  Derfor hadde vi håpet at vi kunne fått litt større albuerom i en overgangsfase enn det vi nå har fått.

Vi vet også at hele samfunnet, staten og næringslivet, moderniseres og digitaliseres. I idretten må vi også gjøre det samme for å skape mer, bedre og ny aktivitet på alle plan. Vi må ivareta og videreutvikle frivilligheten og grasrota i norsk idrett. Norsk idrett er unik ved at man står samlet om en modell der idretten skal være for alle. Dette kommer ikke av seg selv i et digitalisert og modernisert samfunn. Vi må være i førersetet for å påse at vi får til dette samlet. Det hadde jeg håpet å få mer gehør for.