Utlysning av inkluderingsprisen 2017

Geir Owe Fredheim - NIF
03.11.2017
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) utlyser herved Inkluderingsprisen for 2017.

​Prisen er et virkemiddel for å øke statusen til og sette fokus på det gode arbeidet som blir gjort på feltet idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Følgende står i statuttene for prisen: Prisen skal deles ut til klubb, krets eller forbund som på en fremragende måte har lykkes med å rekruttere, tilrettelegge og utvikle aktivitetstilbudet til utøvere med funksjonsnedsettelse. Prisen skal være en utmerkelse og motivasjon for nyskapende initiativer og for videre arbeid. Ikke minst skal den gi inspirasjon til andre som ønsker å utvikle tilbudet til målgruppen.

NIF inviterer herved særforbund og idrettskretser til å nominere kandidater basert på disse retningslinjene. I nominasjonen ønskes konkret informasjon om den nominerte, deres arbeid, omfang av aktivitet og hvorfor den/de fortjener prisen. Det er også interessant for juryen, dersom det er mulig, å få et innblikk i hvordan tilbudet skal videreutvikles. Tidligere kandidater kan fremmes på nytt.

NIF har satt ned en bredt sammensatt jury som skal vurdere de nominerte og tildele prispengene for 2017 på kr 100000 fordelt på en eller flere vinnere. Det tas sikte på å dele ut prisen i forbindelse med seminaret i forkant av Idrettsgallaen på Hamar, lørdag 6. januar 2018. Prisen deles ut for 10. gang.

Nominasjoner og relevant informasjon/dokumentasjon, samt eventuelle spørsmål sendes til paraidrett@idrettsforbundet.no 

Nominasjonsfrist er innen 1. desember 2017.

Se utlysningsbrevet

Tidligere vinnere av Inkluderin:sprisen: 
2008: Norges Bandyforbund. 
2009: IL Kråkene 
2010: Gjelleråsen IF 
2011: NMK Notodden 
2012: Trondheim Karateklubb 
2013: Funkis Snowboardklubb og Friskis & Svettis Asker og Bærum 
2014: SK Vidar 
2015: Landsturneringen i håndball og fotball 
2016: Nyborg Idrettslag