Ønsker å sette strek for åpenhetsdebatten på Ledermøtet

​Roar Bogerud ser frem til Ledermøtet i Bodø. Han mener det er på tide å legge åpenhetsdebatten bak seg.

Foto: Drammens idrettsråd

Geir Owe Fredheim - NIF
03.05.2017
Kretslederne er enige; det viktigste som skjer under Ledermøte i Bodø 12. og 13. mai er å få åpenhetssaken ut av verden en gang for alle. – Nå må vi som organisasjon komme oss videre og bruke kreftene våre på de langt viktigere idrettspolitiske sakene

​Det sier Roar Bogerud som er leder av Buskerud idrettskrets og leder av programkomiteen for kretsledermøtene. Sist fredag ble årets første kretsledermøte avholdt på Gardermoen med Bogerud ved roret.  
- Vi hadde en god diskusjon rundt sakene til Ledermøtet. Det er nok ulikt syn på hva den enkelte idrettskrets vil råde Idrettsstyret til når det gjelder åpenhetssaken. Men det er ingen uenighet om at det viktigste nå er å få denne saken ut av verden på en ryddig måte, sier Bogerud.

Tatt mye oppmerksomhet
Han sier åpenhetsdebatten har fått for mye oppmerksomhet – og at det også har vært belastende for organisasjonen.
- Det er ingen tvil om at det er sentralorganisasjonen som har tatt den største belastningen i denne saken. Men jeg tror alle er enige om at vi nå må komme oss på offensiven å vise fram alt det flotte som skjer i idretten rundt om i hele landet hver eneste dag, sier Bogerud som ber norsk idrett samle seg om de viktigste sakene fremover.
- Vi må tilbake på sporet og diskutere videre oppfølging av idrettspolitisk dokument, kjønnsbalanse i norsk idrett, modernisering av idretten, kostnadskontroll i barne- og ungdomsidretten for å utjevne sosiale forskjeller og toppidretten og mye annet, sier Bogerud.

Ønsker å gi Idrettsstyret tydelige signaler
- Vi ønsker på Ledermøtet i Bodø å gi Idrettsstyret tydelige signaler på hva vi ønsker fokus på de to kommende årene frem mot Idrettstinget i Bergen 2019.  Derfor ser jeg frem mot å møte gode idrettsvenner i Bodø – og først ta en god og åpen debatt om åpenheten på fredagen, få den raskt avsluttet gjennom et Idrettsstyrevedtak, for deretter å bruke lørdagen til å rette blikket fremover, sier Bogerud.  

Trenger modernisering
Foruten åpenhetsdebatten ser Bogerud frem til debatten om modernisering av idrettsorganisasjonen.
- Idrettsorganisasjon må endre seg i takt med samfunnsendringene. Jeg gleder meg til den kommende debatten rundt modernisering av norsk idrett. Hvordan skal vi organisere oss for å være best mulig rustet til å møte fremtidens utfordringer. Modellen vi har er bra, men det som er sikkert er at man må ha en organisasjon som kan ta raske beslutninger når det trengs – kanskje gjennom å avholde toårige tingperioder, eller ved å gi fullmakter i større grad. Jeg ser også frem til den diskusjonen, avslutter Bogerud.

Les mer om Ledermøtet i Bodø