- Ta problematikken på alvor!

​Generalsekretæren i Judoforbundet, Kristoffer Halmøy, og presidenten i Bandyforbundet, Erik Hansen, mener at kjønnsbalanse i idretten er et viktig tema som flere ledere må ta tak i.

Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Caroline Dokken Wendelborg - NIF
08.11.2017
Særforbund og idrettskretser må tørre å ta kampen for å få flere kvinner inn i lederposisjoner. Det mener Kristoffer Halmøy, generalsekretær i Norges Judoforbund.

- Hvis vi ønsker at idrett skal være for alle, er det viktig at vi gjør noe med kjønnsbalansen blant lederne. Jeg tror det kan bidra til å skape ringvirkninger i alle ledd, sier Halmøy.

Generalsekretæren i Judoforbundet var én av tre mannlige toppledere til stede da rapporten «Likestilling i idretten» ble lagt frem på et frokostseminar på Ullevaal stadion. Nå etterlyser han et større engasjement fra sine lederkollegaer om tematikken.

- Jeg var ikke på seminaret for å vise meg frem. Vi var der for å lære, fordi vi tar problematikken på alvor. Det bør også gjelde flere ledere i norsk idrett, mener Halmøy.

- I vårt forbund ser vi at vi er gode på kjønnsbalanse blant ansatte og i styret, uten at vi egentlig har så mye fokus på det. Vi har rekruttert de beste personene, uavhengig av kjønn. Men vi ser også at vi har store utfordringer med rekruttering av kvinner på trener- og utøvernivå. Det er et område som trenger mer fokus hos oss, legger han til.

Halmøy sier det er utfordrende arbeid, særlig når det ikke finnes noen mal eller fasit på problematikken.

- Tiltaket vi nå jobber med, er å satse på flere kvinnelige trenere og håper at dette har en positiv effekt på rekruttering av jenter, i den form av at det skaper forbilder og viser at judo er for alle.

Judoforbundet har ifølge Nøkkeltallsrapporten 4798 medlemmer i 2016, av disse er 3578 menn og 1220 kvinner.

- Jeg er her av dårlig samvittighet

Under frokostseminaret reiste Erik Hansen, president i Norges Bandyforbund, seg og sa at han var der av dårlig samvittighet.

- Tematikken er svært viktig og vi har en lang vei å gå før vi kan skryte på oss at vi er best på likestilling i idretten, sier Hansen ydmykt.

Bandy og landhockey er to mannsdominerte grener innenfor forbundet Hansen leder. Innebandy har en litt større andel kvinnelige medlemmer. Til sammen har Bandyforbundet 28 659 medlemmer, men kun 6907 av disse er kvinner.

- Siden vi har en såpass mannsdominert medlemsmasse, er jeg redd det gjør store utslag med rekrutteringen av kvinner og jenter. Det finnes mange unge, dyktige kvinner i bandymiljøet som ønsker å bidra og bli hørt – og de er vi nødt til å skape rom og muligheter for, sier Hansen engasjert, før han legger til:

- I dagens forbundsstyre sitter det unge kvinner som tør og vil – som stiller de «ekle spørsmålene» og det er med på å skape en annen dynamikk rundt bordet og løfte norsk bandy.

Bandyforbundet har i dag to kvinnelige styremedlemmer og et varamedlem.

- I dagens forbundsstyremøte er jenter og fremtiden for Norges Bandyforbund på agendaen. Nettopp fordi vi ikke har kommet langt nok, og da skal innspillene fra rapporten også bli lagt frem, avslutter han.

Les rapporten om «Likestilling i idretten» her.

- Skal ikke være et prosjektbasert arbeid, men et kontinuerlig fokus

På styrelederforum for idrettens sentrale ledere onsdag 8. november står også tematikken på agendaen.

- Vi ønsker ikke at resultatene i rapporten skal bidra til kun prosjektbaserte tiltak, men gi hver og et særforbund og krets en mulighet til å skape et kontinuerlig fokus på tematikken, forteller Kari Vanebo, seniorrådgiver i Norges idrettsforbund.

Rapporten ble utarbeidet av faglig ansvarlig for prosjektet Kari Fasting sammen med Trond Svela Sand, på oppdrag fra Norges idrettsforbund. Hovedmålet med prosjektet er å bidra til at norsk idrett kan oppnå ambisjonene om å engasjere flere kvinner i trener- og lederroller samt speile mangfoldet i samfunnet.

- Rapporten fremlegger kjønnsbalansen blant ansatte, trenere og ledere samt tiltak for å fremme likestilling. Ved å få et bilde av «hvordan verden ser ut på dette området», håper vi at denne rapporten kan være et grunnlag for igangsetting av strategier og tiltak for å fremme kjønnsbalansen, legger Vanebo til.

Rapporten «Likestilling i idretten» kan lastes ned her.